Jandarma 7500 sözleşmeli uzman erbaş alacak! İşte başvuru şartları..

Jandarma Genel Komutanlığı farklı branşlarda sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.Jandarma Genel Komutanlığı 7500 uzman erbaş alımı şartlarını Resmi Gazete’de yayınladığı ilanla duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplamda 7500 uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları 12 Eylül  26 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSSpuanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmaktaiken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenlerdahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhisedilmemiş olmak, e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasından terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleriiçerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşmetarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı veS.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesikapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık YetenekleriniKarşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek: ResmîGazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzdaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

h. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangibir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamışolmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri teminfaaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

ı. J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzmanjandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

j. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geribırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmetisırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla sürelihürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bircezaya mahkûm olmamak,

m. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğinşeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışısiyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

n. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüskafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açıkyerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak,vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

o. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

ö. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvurukılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
gaziantep escort porno izlegaziantep escortporno izle Bets10 jojobet casibom casibom jojobet casibom istanbul escort
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
yalova escort
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort casibom görükle escort bursa escort