Cinsel Sağlığın Önemi ?

Bu nedenle bireylerin cinsel sağlıklarını geliştirebilmeleri, koruyabilmeleri ve sürdürülebilmeleri için cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili yeterli ve doğru bir cinsel sağlık eğitimi (CSE)’ne ihtiyaçları vardır.bursa altıparmak escort Ayrıca CSE bireylerin kendilerine yönelik saygılarını geliştirebilmelerini, cinsel yaşamlarıyla ilgili bilinçli, sağlıklı ve saygılı seçimler yapabilmelerini, kapsamlı bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlar. Bu derlemede CSE’nin gerekliliği ve önemi üzerinde durulmuştur. Cinsellik ve Cinsel Sağlığın Önemi Cinsellik; doğumdan önce başlayıp ömür boyu devam eden, bireyin yalnızca üreme organlarını değil, insan olarak sahip olduğu tüm özellikleri yansıtan bir kavramdır.

Cinsellik bireyin; cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve rolleri, değerleri, tutumları, cinsel kimlik, erotizm, cinsel yönelim, üreme ve sevgiyi içeren temel bir boyutudur. Cinsellik biyopsikososyal, ekonomik, politik, kültürel, geleneksel, hukuk, etik ve dini faktörlerin karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olarak yaşanmaktadır (1,3). Cinsel sağlık; sadece hastalık, fonksiyon bozukluğu ya da sakatlığın olmaması değil, cinselliğe ilişkin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal olarak iyilik halidir. Cinsel sağlık, cinsellik ve cinsel ilişkilere yönelik hem olumlu ve saygılı bir yaklaşım, hem de zorlama, ayrımcılık ve şiddetten arınmış keyifli ve güvenli cinsel deneyimlere sahip olmayı gerektirir. Cinsel sağlık, tüm yaş gruplarındaki bireylerin kişisel sağlığının önemli ve pozitif bir boyutudur. Günümüzde, cinselliğin ve cinsel sağlığın bireylerin genel sağlığı, iyiliği ve yaşam kalitesi açısından önemli olduğu kabul edilmektedir (1,4). Ancak Türk toplumu, cinsellik ve cinsel sağlık konusunda tutucu/muhafazakâr bir tutum sergilemektedir.bursa evi olan escort

 

Geçmişle günümüzü kıyasladığımızda bu muhafazakâr tutumda bir miktar yumuşama olduğu görülse de, toplumda cinsellik hala “gizli, ayıp, yasak” gibi ifadelerle betimlenmektedir ve tabu olarak görülmektedir.görükle escort Toplumdaki bu geleneksel yaklaşımdan dolayı bireyler özellikle de gençler cinsellik, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda yeterli ve doğru bilgiye erişememektedirler. Bu alana yönelik bilgi genellikle informal yollarla edinilmektedir. Toplumumuzda en önemli kurum olan “aile” bireyin ilk cinsellik bilgilerinin oluştuğu ve cinselliğe yaklaşımının başlayıp şekillendiği bir kurumdur. Aileler aynı olmayan kültür ve eğitim düzeyine sahip olsalar bile birçok annebaba bu konuda geleneksel tavır sergilemeye devam etmekte, cinsel konuları hala tabu olarak görmekte ve çocuklarıyla cinsel konuları konuşmaktan kaçınmaktadırlar (5). Ailelerinden ihtiyaç duydukları bilgiyi elde edemeyen bireyler, bilgiyi farklı yollardan temin etmeye çalışmakta, bunun sonucunda da zarar görebilmektedir. Çocuğa cinsel konularda bilgi vermemek, ona trafik kurallarını öğretmemek gibidir. Anne baba çocuğuna sokakta karşıdan karşıya nasıl geçebileceğini öğretiyor ve bu bilgi çocuğu kazalardan koruyorsa, cinsel konularda da çocuğu bilgilendirmeleri onu bütün yaşamı boyunca karşılaşabileceği, olumsuz iz bırakabilecek olaylara karşı koruyabilir. Anne babalar çocuklarını yanlış biçimde bilgilendirirlerse, cinsel gelişimlerinde kargaşaya neden olabilirler. Cinselliğe yönelik tutucu ve baskılayıcı bakış açısı bireylerin cinsellikle ilgili sorunlarını ifade etmelerini, sorunlarına çözüm aramalarını ve sorunlarını çözmelerini engelleyebilmektedir (6). Bulut ve Gölbaşı’nın (7) Sivas il merkezinde bulunan ortaöğretim okullarında öğrenim gören kız öğrencileri ile yaptıkları çalışmada anne, adölesan kızların cinsellikle ilgili konularda ilk bilgilerini aldıkları kaynaklar arasında üçüncü sırada yer almıştır.bursa rus escort Adölesan kızların anneleriyle konuştukları konular arasında adet görme (%78,4), eş seçimi (%71,9), ergenlik dönemindeki fiziksel değişiklikler (%68,0), kız-erkek arkadaşlıkları (%63,3), nişanlılık süreci (%60,2) gibi konular ilk sıralarda yer almaktadır. Erkek üreme organlarının yapısı ve görevleri (%94,0), cinsel ilişki (%87,6), riskli cinsel davranışlar (%83,0), evlilik öncesi cinsellik (%78,6), gebelikten korunma yöntemleri (%74,3), cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) (%72,4) gibi konular ise adölesan kızların anneleri ile konuşmadıkları konular arasında ilk sıralardadır (7). Karabulutlu ve Kılıç (8) tarafından yapılan benzer bir çalışmada; çalışmaya katılan öğrencilerin %49,2’sinin annesi ile cinsel/üreme sağlığı konuları hakkında konuşamadığını ve bilgi alınan kaynakların %47,6’sını kitap, dergi ve ansiklopedinin oluşturduğu saptanmıştır.

 

Bu çalışmalardan da anlaşılabileceği gibi; ailede başlaması ve okulda devam etmesi gereken cinsel eğitim yeterli düzeyde verilememekte, sessizce devam eden gelenekler okullarda da devam etmekte, gençlerin çoğu aile içerisinde ve eğitim hayatları boyunca cinsellikle ilgili konularda doğru ve yeterli bilgiyi alamamaktadır. Cinsel Sağlık Eğitimi Cinsellik ve cinsel sağlık ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması, cinsel sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi kapsamlı ve yapılandırılmış bir CSE ile mümkündür. CSE; eğitim, sağlık, yasal sistem ve sosyal refahın bir bütün olarak katılımını gerektiren geniş temelli ve toplum destekli bir etkinliktir (3). CSE’nin amacı; gençlere cinsellikle ilgili, bilinçli, sağlıklı, saygılı seçimler yapmaları için bilgi beceri ile birlikte güvenli cinsel davranışlar kazandırmak, bireyin kendisine saygısını arttırmak ve kapsamlı yaşa uygun yapılandırılmış CSE almalarını sağlamaktır. Eğitimin temel unsurları; insan hakları, gençlerin güçlendirilmesi ve insan gelişiminin temelinin bir parçası olarak görülmektedir (9). Sistemik ve örgün eğitim içerisinde doğru ve yeterli bilgiyi alamayan bireyler cinsellikle ilgili bilgileri sokaktan ve güvenli olmayan kaynaklardan elde etmeye çalışmakta, bu kaynaklardan edindikleri bilgi onları olumsuz/riskli davranışlara yöneltebilmektedir.bursa escort bayan Edinilen yanlış ve olumsuz bilgiler sonucunda; cinsel aktiviteye başlama yaşı düşmekte, adölesan ve istenmeyen gebelikler, CYBH, cinsel fonksiyon bozukluğu, erken yaşta evlilik, isteyerek ve güvensiz koşullarda düşük yapılması, anne ve bebek ölümleri gibi sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalınmaktadır (9-12). Oysa CSE bilinenin aksine cinsel aktiviteyi geciktirmekte, daha güvenli cinsel davranışlar oluşmasına olumlu katkı sağlamakta ve ilk cinsel ilişki zamanı daha geç yaşlara ertelenebilmektedir (12). Forner ve arkadaşlarının (13) okul temelli CSE programlarına yönelik yaptıkları bir gözden geçirme çalışmasının sonuçlarında; CSE’nin uygulanmasıyla gençlerin HIV’den korunma, kondom kullanma ve cinsel ilişkiyi reddetme konularına ilişkin daha fazla öz yeterliliğe sahip oldukları saptanmıştır. Aynı çalışmada CSE alan öğrencilerin daha fazla gebelikten korunma yöntemi kullandıkları ve özellikle prezervatif kullandıkları, cinsel partner sayılarının düşük olduğu ve ilk cinsel birliktelik yaşının

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
gaziantep escort porno izlegaziantep escortporno izle Bets10 jojobet casibom casibom jojobet casibom istanbul escort
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
yalova escort
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort casibom görükle escort bursa escort